Praktiserende læge i Skive

Læge i almen medicin Jannik Kruse Nielsen, har startet egen praksis pr d. 01.07.2015. 

I klinikken er ansat to sygeplejersker: Anni & Pernille, der står for telefonkonsultationen og har selvstændige konsultationer.

Klinikken deler lokaler med læge Per Ginnerup og hans personale.

 

Medicinbestilling

Vanedannende medicin:

Det er blevet indskærpet fra sundhedsstyrrelsen, at al medicinbestilling på vanedannende medicin, skal foregå ved fremmøde i klinikken. Disse typer medicin kan altså IKKE genbestilles via telefonen eller under Selvbetjenings-portalen.

Dette er således sovepiller, beroligende medicin og alle former for morfinpræparater.

 

Behandlingsansvarlig læge:
Får du en behandling via en sygehusafdeling eller en speciallæge, skal den behandling du modtager der udskrives og fornyes via sygehusafdelingen eller speciallægen. 

Dette skal således IKKE genbestilles via egen læge.

Cannabis

Der behandles IKKE med cannabis i klinikken. 

Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin fraråder deres medlemmer at behandle med cannabis-præparater. 

Dokumentationen for gavnlige virkninger er på aktuelle tidspunkt meget lav. 

Lige så vigtigt er det at der ikke er tilstrækkeligt overblik over bivirkninger, både på kort og på lang sigt. 

For de patienter der ønsker at blive behandlet med medicinsk cannabis, vil jeg forsøge at holde mig opdateret med hvilke studier der gennemføres rundt omkring i landet, således at jeg kan informere om disse. 
Der er lige nu ikke pågående studier som mig bekendt inkluderer nye patienter. Det er dog rimeligt at antage at der vil komme nogle studier under den nye forsøgsordning der trådte i kraft den 01.01.2018.

Læge Jannik Kruse Nielsen Speciallæge i almen medicin ph.d

Selvbetjening

Her får du mulighed for at bestille tid.
Ved at logge ind får du mulighed for at:

  • Forny recepter
  • Skrive til klinikken
Selvbetjening
Læge Jannik Kruse Nielsen Speciallæge i almen medicin ph.d