Børneundersøgelser & vaccinationer


Børneundersøgelser:

5 uger                     5 måneder

1 år                         2 år

3 år                         4 år

5 år

 

Vaccinationer:

Alder  Vaccination 
3 mdr. difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV-12
5 mdr.1 difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV-22
12 mdr.1 difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og PCV-32
15 mdr. MFR 1 
4 år1 MFR 2 
5 år1 difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
12 år MFR 23 og til piger HPV 1 og 2

Endvidere kan kvinder vaccineres gratis mod røde hunde, evt. i form af MFR-vaccination.

1)Angiver samtidig børneundersøgelse
2)Pneumokokvaccine
3)Til børn som er ældre end 4 år pr. 1. april 2008. Ophører 2016

 

De enkelte vacciner:

Di-Te-Ki-Pol/Act-Hib 

Vaccination mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio samt hib-meningitis og strubelågsbetændelse

Vaccinen mod Di-Te-Ki-Pol/Act-Hib er en kombineret vaccine, der indeholder inaktiverede, det vil sige dræbte bestanddele, der giver beskyttelse mod de nævnte sygdomme. Med undtagelse af Hib-infektion beskytter vaccinen ikke mod andre former for meningitis.

Efter grundvaccination med tre doser Di-Te-Ki-Pol/Act-Hib anses beskyttelsen mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio at vare mindst 5 år. Beskyttelsen mod meningitis og strubelågsbetændelse forårsaget af Hib-bakterien anses for at være livslang. 

Vaccinedosis er hver gang 0,5 ml, der gives intramuskulært.

 

 

Pneumokokvaccination

Pneumokokvaccinen forebygger alvorlige infektioner som blodforgiftning og meningitis

Vaccinen indeholder kapselmateriale fra 13 pneumokoktyper, der er koblet til et protein, hvilket gør vaccinen virksom hos børn under to år.

Efter vaccination med tre doser er barnet beskyttet indtil fireårsalderen mod alvorlig pneumokoksygdom forårsaget af de 13 typer. 

 

MFR-vaccine

MFR-vaccination beskytter mod mæslinger, fåresyge og røde hunde

MFR-vaccinen er en kombineret vaccine, som indeholder levende, svækket mæslinge-, fåresyge- og røde hundevirus.

MFR-vaccinen bør sædvanligvis ikke gives før 15-måneders-alderen, da vaccinens effekt er usikker, så længe der er antistoffer til stede. Disse antistoffer har barnet modtaget fra moderen under graviditeten.

Ved udbrud kan vaccination gives fra 6 måneders alderen. Ifølge produktresuméet kan MFR-vaccinen anvendes fra 9-måneders-alderen, men flere internationale undersøgelser har dokumenteret, at flertallet af børn af vaccinerede mødre ikke har målbare antistoffer mod mæslinger efter 6-måneders-alderen, hvorfor vaccinen evt. kan anvendes off-label allerede fra denne alder.

Gives MFR-vaccinen før 12-måneders-alderen skal vaccinationen gentages, når barnet når den vanlige alder for 1. dosis MFR-vaccine (15 måneder).

Efter to vaccinationer anses beskyttelsen for at være livslang.

Anden MFR-vaccination, MFR 2, gives pr. 1. april 2008 til alle 4-årige, både tidligere vaccinerede og børn, der menes at have haft én eller flere af sygdommene. Børn, der pr. 1. april 2008 var ældre end 4 år, gives fortsat MFR 2 i 12-års-alderen.

Vaccinedosis er hver gang 0,5 ml. Vaccinen skal gives intramuskulært eller subkutant. De foretrukne vaccinationssteder er ydersiden af øvre lår hos små børn og ydersiden af skulderen hos større børn, teenagere og voksne. Da lokale reaktioner optræder hyppigere efter subkutan end efter intramuskulær indgift, anbefales den aktuelt anvendte MFR-vaccine (MMR VaxPro®) givet intramuskulært, med mindre dette er kontraindiceret.

 

Revaccination med Di-Te-Ki-Pol-booster

Efter grundvaccination med Di-Te-Ki-Pol/Act-Hib, gives revaccination (booster) mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio i femårsalderen

Vaccinen Di-Te-ki-Pol-Booster anvendes til revaccination.

Den er en kombineret vaccine med svagere styrke for difteri og kighoste end Di-Te-Ki-Pol/Act-Hib-vaccinen, der anvendes til grundvaccination

Revaccination mod difteri og stivkrampe i femårsalderen gives for at sikre langvarig beskyttelse mod begge sygdomme.

Beskyttelsen anses for at vare mindst 10 år. Varigheden af beskyttelse mod kighoste er ikke fastslået, men forventes at være 5-10 år.

Efter revaccination mod polio i femårsalderen er beskyttelsen meget langvarig, muligvis livslang. Uanset hvor lang tid, der er gået efter grundvaccination, gives ved revaccination kun én vaccination. 

 

HPV-vaccine

Human Papillomavirus-vaccine (HPV-vaccine) beskytter kvinder mod visse former for livmoderhalskræft

Vaccination mod HPV er indført i børnevaccinationsprogrammet den 1. januar 2009 som et tilbud til piger født i 1996 og fremefter. 
Tilbuddet gælder fra pigerne fylder 12 år til de fylder 18 år.

I alt 70 procent af tilfælde af livmoderhalskræft skyldes HPV type 16 eller 18. 
Endvidere forårsager HPV kønsvorter (kondylomer). Kondylomer skyldes for 90 procents vedkommende HPV type 6 eller 11.

HPV-vaccinen indeholder virus-lignende proteinpartikler fra HPV-type 6, 11, 16 og 18.

Efter vaccination med tre doser HPV-vaccine anses beskyttelsen for at vare mindst seks år.

Med virkning fra d. 6. august 2014 tilbydes 12- og 13-årige piger vaccination efter et to-dosis program. Der findes ikke studier af varigheden af effekten af et to-dosis-program udover 3 år, men det forventes at effekten er langvarig.

Behovet for en booster er endnu uafklaret. 

Læge Jannik Kruse Nielsen Praksis Adelgade 2, 2 skive børneundersøgelser